Hero Image
25 Oct 2018 - 26 Oct 2018
Младите и образовните политики
25.10.2018 - четврток:
10.00 - 11.00 Регистрација на учесници 
11.00 - 11.15 Поздравни обраќања и вовед во програмата
11.15 - 12.30 Панел дискусија (прв дел) 
12.30 - 14.00 Пауза за ручек
14.00 - 15.30 Панел дискусија (втор дел)
15.30 - 16.00 Пауза за кафе
16.00 - 17.30 Презентации на добри практики
19.00 - 20.30 Вечера

26.10.2018 - петок:
09.00 - 10.30 Вмрежување (Б2Б средби)
10.30 - 11.00 Пауза за кафе
11.00 - 12.30 Вмрежување (Б2Б средби)
12.30 - 14.00 Заклучоци и евалуација
14.00 - 15.30 Ручек и заминување на учесниците

Registration

Closed since 26 October 2018

Location

Bitola

Organised by

Meetings

Participants 23
Meetings 43

Participants

Association/Agency 2
Authority/Government 1
Civil Society Organisation 18
Other 3
Total 24